Für Caterpillar Maschinen:

Bagger Modell Prefix Ersatzteil-Nr Breite Teilung Gliederzahl
300.9D LJM1-up 367-4063  180 72 37
301.5, 301.6, 301.8  BFA1-up  BDH1-up 3YW1-up Arrangement abhängig 234-9368 230 48 62
301.5, 301.6, 301.8 BFA1-up  BDH1-up 3YW1-up Arrangement abhängig 234-9369 230 48 66
301.4C, 301.7D LJK1-up LJH1-up 375-5039  230 96 33
301.7D LJD1-up 390-2333 230 93 36
301.6C, 301.8C JBB1-up JSB1-up long pitch 374-3462 230 96 35
301.6C, 301.8C JBB1-up JSB1-up short pitch 231-1911 230 48 70
301.6C, 301.8C JBB1-up JSB1-up short pitch 374-3462 230 96 35
302.2D LJ51-up  LJG1-up 390-2334 250 96 38
302.4D LJ61-up LJN1-up 390-2335 230 48 74
302,5 4AZ1-6294 146-6062 300 52,5 78
302,5 4AZ6295-up 323-8105 300 55 74
302.5C GBB1-up 374-3463 300 52 78
302.7D LJ71-up LJL1-up 430-3220 300 109 40
303CR DMA1-up 233-2048 300 52,5 84
303CR DMA1-up 153-5982 300 52,5 84
303C CR BXT1-up 263-9250 300 52,5 90
303,5 DCH1-up AFW1-up 153-5982 300 52,5 84
303.5C CR, 303.5D DMY1-up RHP1-up 263-9262 300 52,5 90
303.5E RKY1-up RSE1-up SFH1-up 382-3844 300 52,5 90
304D CR TYK1-up 344-8848 300 52,5 90
304.5, 305CR, 305.5 DSA1-up Arrangement abhängig ANR1-up WAK1-up   153-5981 400 73 72
304C CR, 305.5E, 305E, 305C CR, 305D, FKY1-up FSC1-up YGB1-up WDL1-up XFA1-up XSC1-up HWJ1-up XER1-up FPK1-up 465-9224 400 72,5 76
305CR DSA1-up Arrangement abhängig DGT1-up 238-3231 400 72,5 72
305.5D  FLZ1-up 346-5124 400 72,5 76
305.5D  FLZ1-up 465-9224 400 72,5 76
308D, 308E, 308E2 GBJ1-up TMX1-up 391-3168 450 80 78